Home
Search results “Word options norereg”
How To Get Rid of Microsoft Office Configuration Process Everytime
 
11:21
PLEASE SKIP the intro crap here...5:00 *****PLEASE READ THE VIDEO DESCRIPTION FOR STEPS****** In this video, you will learn the technical details of how to get rid of the annoying configuration process that Microsoft Office does when there are multiple versions installed on a Windows machine. Covers background information of why this happens. **IMPORTANT UPDATES** Windows updates related to Office can sometimes mess up issues with getting rid of the annoying configuration process. By default, Microsoft wants you to run the latest version of office that is installed on your computer - so the Windows update often reverts to the latest version. You will notice this when you try to open an Office document and it opens with the version you do not want. Here is the fix (Do not run the batch file just yet as it will not do anything yet at this point): 1) Go to the registry and delete the following enteries: HKCU\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options\NoReReg HKCU\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options\NoReReg HKCU\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options\NoReReg HKCU\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Options\NoReReg HKCU\Software\Microsoft\Office\16.0\Word\Options\NoReReg You could alternative run this batch file if you do not want to navigate through the Registry. https://gust.box.com/v/FixOfficeConfigurations 2) After deleting, open up Word pertaining to the version of Office you want to run by default (you might have to open up the other version of Office that you do not want to run followed by the version you want to run to invoke the configuration process). 3) After the reconfiguration, run the batch file that is supplied further down in the video description. 4) Profit! ---------------------------------- Don't want to the technical background information, please follow these steps: 1) Run the preferred version of Office by opening up Word. So if I want to have Office 2010 as my default and not some other such as 2013, open up Word 2010 and let have it do the configuration process. Do not open other versions of Office after this. 2) Download the batch file (lower part of this video description). 3) Double-click and run the batch file. 4) Profit! Feel free to open any version of Office with out it nagging you. (This is reflected during 6:04 of the video) Batch file: https://gust.box.com/v/FixOfficeConfigurations New links for Office 2013 ISOs: http://www.techglobex.net/2012/11/download-microsoft-office-pro-plus-2013.html This video should also be applicable to the various versions of Office installed which include: 1) Office 2003 2) Office 2007 3) Office 2010 4) Office 2013 5) Office 2016 This does not apply to the Office versions for Macintosh as OS X does not use a registry. This should work for pretty much any version of Windows operating system. This is related to Microsoft's Knowledge Base 2528748: http://support.microsoft.com/kb/2528748 Any questions? Please leave a comment below and thanks for watching!
Views: 86931 MatrixWriter
How to Install and Run MS Office 2007 and 2010 on same OS (windows 7)
 
01:09
I try to install and run Microsoft Office 2007 and 2010 on one computer without crash. and its success.. maybe you want to try my steps... Code : reg add HKCU\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options /v NoReReg /t REG_DWORD /d 1 reg add HKCU\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options /v NoReReg /t REG_DWORD /d 1
Views: 2606 Mas Zen
Instalar 2 o más versiones de Microsoft Office en la misma PC
 
08:19
Ruta: Equipo\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\XX.0\Word\Options Nombre del Valor: NoReReg
Install MS Office 2010 & 2013 in one system
 
08:24
Tutorial Install MS Office 2010 & 2013 dalam satu system. Reg: 1. Kode untuk office 2010 reg add HKCU\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options /v NoReReg /t REG_DWORD /d 1 2. Kode untuk office 2013 reg add HKCU\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Options /v NoReReg /t REG_DWORD /d 1
Views: 446 Azka Faridy
Kiza office imera nkiyiyenstala bundi bushya buri gihe uko uyifunguye[ikoranabuhanga.com]
 
02:33
Kiza office imera nkiyiyenstala bundi bushya buri gihe uko uyifunguye-Fix Office Configuration Wizard Runs EVERY TIME You Start Office[ikoranabuhanga.com] 1. For office 2003: reg add HKCU\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options /v NoReReg /t REG_DWORD /d 1 2. For office 2007: reg add HKCU\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options /v NoReReg /t REG_DWORD /d 1 Follow ikoranabuhanga on facebook : http://www.facebook.com/ikoranabuhanga Follow ikoranabuhanga on twitter : http://www.twitter.com/ikoranabuhanga Subscribe to us on youtube : http://www.youtube.com/ikoranabuhangavideos Dont Forget To Comment & Like.
Views: 82 ikoranabuhanga.com
วิธีติดตั้ง Microsoft Office หลายเวอร์ชั่น ในเครื่องเดียวกัน [2010-2016]  | Pinztv IT EP.53
 
14:14
PinzTV - อย่าลืม : กดติดตามใต้คลิป - กดรูปกระดิ่ง เวลามีคลิปใหม่ จะมีการแจ้งเตือน อัตโนมัติ [ชอบช่วยแชร์] https://www.youtube.com/pinztv วิธีติดตั้ง Microsoft Office หลายเวอร์ชั่น ในเครื่องเดียวกัน [2010-2016] | Pinztv IT EP.53 How to Install All MS Office Versions in Same PC วิธีติดตั้ง MS Office หลายเวอร์ชั่น ในเครื่องเดียวกัน ***************************************************** ใส่ CODE ทั้ง 3 ลงใน CMD (หน้าตาสีดำๆ เหมือนในคลิป) reg add HKCU\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options /v NoReReg /t REG_DWORD /d 1 reg add HKCU\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Options /v NoReReg /t REG_DWORD /d 1 reg add HKCU\Software\Microsoft\Office\16.0\Word\Options /v NoReReg /t REG_DWORD /d 1 ***************************************************** Credit ความรู้ http://www.gggcomputer.com/b6/off2003-off2010/?wap2 ติดต่อ : [email protected]
Views: 3280 PinzTV
Cài đặt office 2003 với office 2010  trên 1 máy
 
06:18
Máy tính của bạn muốn cài 2 phiên bản office hay làm theo hướng dẫn nhé tải office 2003 : https://drive.google.com/file/d/14CvFR6Eq7FghYlWAfDQ7KIixhBKTxXU1/view Tải office 2010: http://www.mediafire.com/file/b03um6z0m0bl1mk/Congdongtinhoc.net-Microsoft+Office+Professional+Plus+2010-x86.exe 1. Bạn vào Start – run – gõ Regedit sau đó tìm tới khóa HKEY_CURRENT_USER 2. Chọn mục Software 3. Trong mục Sofware bạn tìm tới mục office, trong office tìm tới mục 12.0 (đối với word 2007) và 14.0 (nếu bạn cài word 2010) 4. Trong 12.0 bạn tìm tới mục word – kích chọn option 5. Kích chuột vào option, sau đó kích chuột phải tại khung trắng bên tay phải và chọn New DWORD 32 bit (nếu bạn dùng win 64 bit thì chọn 64) 6. Sau đó bạn nhập tên là NoRereg, tiếp theo bạn nháy kép vào tên vừa tạo và nhập giá trị là 1 7. Sau đó bạn mở thư mục 11.0 ra và làm tương tự như trên. Bạn có thể làm các bước giống như vậy cho cả excel, powerpoint. Như vậy bạn sẽ có thể xử dụng cả hai phiên bản office trên cùng một máy tính.
Views: 2800 lequangvudl
Cài Office 2007 song song với Office 2019
 
11:18
1. Link Office 2007 http://taimienphi.vn/download-microsoft-office-2007-soan-thao-van-ban-192 2. Key Office 2007 Professional T3PVR-XX42X-T49DW-WGBG6-9FT73 Office Professional Plus 2007 Key GM3C4-HQQJV-4TGMX-3R8CP-G928Q V9MTG-3GX8P-D3Y4R-68BQ8-4Q8VD HGDQJ-TBV2H-FM2Q3-PC7M8-GDW7W KGFVY-7733B-8WCK9-KTG64-BC7D8 MTP6Q-D868F-448FG-B6MG7-3DBKT Microsoft Office Professional Plus 2007 Beta MTP6Q-D868F-448FG-B6MG7-3DBKT HGJH4-9W9FY-8C7B6-P2H6X-9DQ9T Key Microsoft Office 2007 Enterpise KGFVY-7733B-8WCK9-KTG64-BC7D8 T3PVR-XX42X-T49DW-WGBG6-9FT73 FR2MQ-C9Y99-PJJJV-RXRYG-M3W7W Key Microsoft Office 2007 Home and Student 2007 DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8 Key Microsoft Office 2007 Ultimate J67F8-BB7GM-8VPH2-8YMXP-K49QQ PGHBF-6K7PC-J9989-BGGJD-TKT3Q 3. Mã a) Ấn liền Hai phím Start + R và mở hộp thoại Run, gõ Regedit b) Tìm đến HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\W ord\Options (số 16.0 có thể that đổi tùy phiên bản) c) Vào New chọn DWORD Value và đặt tên là ‘NoRereg’, điền vào giá trị 1 và Click OK d) Đóng tất cả cửa sổ lại và sử dụng